Exil Abonnee. Automatisch beschermd tegen vlooien, teken en wormen.

- Gewoon thuisbezorgd
- Het hele jaar door beschermd
- Altijd de juiste dosering
- Vanaf € 6,75 per maand

Exil Abonnee.
Privacy- en Cookiepolicy van Emax Nederland bv voor Exil Abonnee.

Algemeen

Dit is de privacy policy van Emax Nederland bv. Emax is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website, hierna genoemd 'de Website'.
Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerkingen die op deze website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder het registratienummer M1338242.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via de Website van u ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u aan Emax verstrekt als u een vraag aan ons stelt of als u een abonnement aanmaakt. U kunt via de invulformulieren op de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadressen IBAN-nummer aan Emax verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Emax verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy- encookiepolicy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Emax gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, uw abonnement en eventuele op de website aanwezige fora te beheren en deelname aan op de Website georganiseerde acties te faciliteren. Ook gebruikt Emax uw persoonsgegevens om u te informeren over huidige en toekomstige activiteiten van Emax. Voor zover wettelijk vereist vraagt Emax uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

In geen geval zal Emax de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Emax zullen uitvoeren.

Cookies

De Website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de Website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de Website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 2 maanden.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Beveiliging

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke
technieken zoals Secure Socket Layer (SSL) beveiliging.

Bewaartermijn

Emax bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens, niet langer dan de duur van de behandeling van de vraag of de looptijd van het abonnement in het kader waarvan Emax uw persoonsgegevens heeft verkregen.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Emax over u verzamelt. Ook kunt u Emax verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een email sturen onder vermelding van uw naam en adres naar info@Emax.nl

De verstrekte persoonsgegevens waarbij de Nederlandse wetten van toepassing zijn, zullen door Emax BV en een derde partij Hokra, Postbus 393 te Gorinchem worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. Deze derde partij is verplicht dezelfde vertrouwelijkheid als Emax BV te betrachten in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Aanmelden in drie eenvoudige stappen.

Stap 1


Aanmelden
Vul het aanmeld- formulier volledig in.

Stap 2


Controle
Onze dierenarts neemt contact met je op voor een telefonische check van je huisdier.

Stap 3


Ontvangst
Je ontvangt Exil Abonnee binnen 5 dagen in huis.